Онлайн курс по български език

Преди да започнете онлайн курса, ви препоръчваме да изтеглите ръководството за курса Prom Par.

Свалете ръководството за курса Prom Par от тук


Модулите са достъпни на онлайн платформата на VCC.

Влезте в курса от тук


Платформата за гражданско образование Prom Par е отворен онлайн образователен ресурс в 5 модула, насочен към лица, търсещи убежище или ползващи се с международна закрила, но е достъпен за всички, които желаят да изградят компетенции в сферата на гражданското образование в страните-партньори.

Платформата за гражданско образование Prom Par представя следните теми:

Модул 1. Правителство и гражданство

Модул 2. Граждански умения

Модул 3. Социално-културни норми 

Модул 4. Социални проблеми

Модул 5. Тенденции в икономиката и пазара на труда – социално предприемачество