Διαδικτυακό μάθημα ελληνικά

Πριν ξεκινήσετε τα διαδικτυακά μαθήματα,

Δείτε τον Οδηγό Μαθημάτων εδώ


Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή πλατφόρμα VCC

Δείτε τα μαθήματα εδώ


Η πλατφόρμα πολιτειακής εκπαίδευσης PROM PAR είναι μια ανοιχτή εκπαιδευτική πλατφόρμα που περιλαμβάνει 5 μαθήματα τα οποία απευθύνονται σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας αλλά και όσους επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σε θέματα πολιτειακής εκπαίδευσης στις χώρες των εταίρων του έργου.

Η πλατφόρμα πολιτειακής εκπαίδευσης Prom Par περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές:

Μάθημα 1: Διακυβέρνηση και Αγωγή του Πολίτη

Μάθημα 2: Δεξιότητες για την άσκηση της ιδιότητας του πολίτη

Μάθημα 3:  Κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα και αξίες

Μάθημα 4: Κοινωνικά ζητήματα

Μάθημα 5: Οικονομικά και εργασιακά θέματα – Κοινωνική επιχειρηματικότητα